top of page

בית פרטי בדניה, חיפה

מרווח אך לא בזבזני בשטח, שפע שטחי אחסון  לדיירים בלגניסטים, חשיבה על העתיד ומתן כבוד לנוף כשחקן מפתח – כך תוכנן בית פרטי חדש ברחוב שקט בשכונת דניה בחיפה.

הבית נבנה בחלקה משופעת אליה יורדים מן הרחוב. דלת הכניסה מצויה בקומה העליונה. לאורח הפוסע בשביל ויורד במדרגות הגישה אל הבית ניתנות הזדמנויות להציץ אל הנוף אשר מתגלה במלוא הדרו כאשר נכנסים לתוך הבית.

מתוך כוונה, החיים בבית מתנהלים בקומה אחת. זוהי קומת מגורים עיקרית עליונה הכוללת את כל החללים הציבוריים ואת חדרי השינה המשרתים את חמשת בני הבית. בנוסף, קיימת קומת שירות אליה ניתן לרדת במדרגות בתוך הבית.

במבט מן הגינה התחתונה ניתן להתרשם כיצד התכנון האדריכלי החיצוני תוכנן כמיקשה אחת עם תכנון הפנים. שני גושים לבנים בהם החללים הציבורי והפרטי בולטים כזיזים מעבר ללמסה האפורה של הקומה התחתונה.

מתוך חשיבה על העתיד נבנה במרכז הבית פיר למעלית. אל המעלית מגיעים באמצעות גשר וניתן לרדת בה אל שתי קומות הבית.

bottom of page