top of page

דירה בבית מדורג בכרמל

שיפוץ מקיף של דירה בבית מדורג בחיפה.

תגובה אופיינית של הנכנס לראשונה לדירה היא הפתעה. מבקר הנכנס לבית הדירות הותיק פוסע מטה בחדר המדרגות המשותף ומצפה להיכנס לעוד דירה סטנדרטית. על כן רבה ההפתעה כאשר מיד עם היכנסו לדירה הוא מוצא עצמו בחלל אירוח מרווח בעל חזית רחבה כלפי הנוף של הואדי הירוק ושל המפרץ.

בני הזוג אשר ביקשו לשפץ דירה זו, חיפשו אחר נכס ראוי זמן רב מאוד. כשלבסוף הגיעו לדירה הזו, חשו מיד כי ניתן להפכה מהמבוך החשוך שהיתה לדירה נהדרת לחיות בה ולגדל בה את ילדיהם.

בראשית מלאכת התכנון גובשה הדרישה לבנות דירה מפתיעה שתהא למעשה "וילה בבית משותף". במסגרת השיפוץ נבנו כמעט כל מחיצות הפנים מחדש. המטרה היתה לייצר תחושת מרחב וזרימה נכונים, להביא את חלל האירוח הגדול אל המרפסת והנוף וליצור אזור שינה פרטי ומפנק לבני הבית.

bottom of page