שיפוץ בבית אבן משנות השלושים.

1/22

דירה בבית אבן לשימור בחיפה. לבקשת בני הבית, תוכנן ועוצב הבית מחדש כך שמצד אחד יהיה עדכני ומותאם לאורח החיים המודרני ומצד שני ישמר את האופי הקלאסי המקורי של המבנה.