top of page

שיפוץ בבית אבן משנות השלושים.

דירה בבית אבן לשימור בחיפה. לבקשת בני הבית, תוכנן ועוצב הבית מחדש כך שמצד אחד יהיה עדכני ומותאם לאורח החיים המודרני ומצד שני ישמר את האופי הקלאסי המקורי של המבנה.

 

bottom of page