top of page

שינויי דיירים

פנטהאוז

פנטהאוז בחיפה.
הגענו לפרוייקט בשלב מאוחר של הבניה -  הדירה היתה בנויה, מטויחת ועם חלונות פרט לריצוף שהקבלן בכוונה לא ביצע עדיין.
במצב כזה משתדלים למזער את כמות הההריסה והבניה ולגעת רק במקומות שיחוללו שינוי משמעותי.
התכנון המקורי של הדירה חבק את חדר המדרגות של הבניין באופן שיצר מסדרון ארוך מאוד מן החלל הציבורי לכיוון חדרי השינה.
כדי לקטוע את המסדרון הארוך ולקצר אותו, הוסב חדר השינה הראשון לחדר משפחה פתוח אל המסדרון. בעתיד במידה ויהיה צורך בחדר שינה נוסף, ניתן יהיה לסגור בחזרה את החדר בקיר גבס.

 

bottom of page